Bieszczadzkie Drezyny Rowerowe

Bieszczadzkie Drezyny Rowerowe

Dawna infrastruktura kolejowa zbudowana w drugiej połowie XIX wieku, za panowania Franciszka Józefa I jest istnym błogosławieństwem zarówno dla mieszkańców Bieszczad, jak i turystów chcących nacieszyć się naturą. Idealnym przykładem tego są funkcjonujące od 2015 roku Bieszczadzkie Drezyny Rowerowe – ekologiczna atrakcja łącząca obcowanie z naturą z aktywnym wypoczynkiem dla całej rodziny.

Drezyny swoją bazę mają w Uhercach Mineralnych. Uherce są miejscowością oddaloną o 11 kilometrów na północ od Zalewu Solińskiego. Z bazy drezyny kursują regularnie w okresie letnim i jesiennym do pobliskich miejscowości po trasach łącznej długości 47 kilometrów. Pojazdy są czteroosobowe, gdzie tylko dwójka z podróżnych musi w danej chwili służyć za napęd. Drezyny rowerowe mają tą zdecydowaną przewagę nad tradycyjnymi, że wszyscy z podróżnych mogą się cieszyć widokami cały czas, zamiast tylko tych w danej chwili odpoczywających.

Podczas wycieczki przewodnik, obecny na każdym kursie opowiada w szczegółach o mijanych atrakcjach. Przy ważniejszych z nich planowany jest postój, podczas którego można nie tylko dokładniej zapoznać się z atrakcjami, a także zwiedzić okolice.